Styrelsen

Styrelse 2018 – 2019

Ordförande:                     Chrisyé Sophian
Vice ordförande:           Ivica Burazin
Sekreterare:                    Iman Uppman
Kassör:
Styrelseledamot:
Suppleant:                          Sara Hall – Sophian