Startsida

VÅRBY GÅRD IF

Kallelse till årsmöte för föreningen Vårby Gård IF
Medlemmar i Vårby Gård IF kallas till ordinarie årsmöte

Datum: söndagen den 17 mars 2019

Tid: kl.16.00

Plats: Vårbyhusets sporthall

Dagordning för mötet är enligt föreningens stadgar

Motioner till styrelsen lämnas senast 2019-02-18 till styrelsens
sekreterare Iman Uppman: sekreterare@vgif.nu
Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser,
verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens

yttrande finns tillgängliga hos sekreterare 2019-03-10

Förslag på styrelsemedlemmar lämnas senast 2019-02-18 till
valberedningens ordförande Jenny Suta: jennysuta78@hotmail.com

Varmt Välkomna på årsmöte!

/Styrelsen VGIF

Vårby Gård IF 2019-02-11
Org.nr 802450-1176

Sida 2 av 2
Dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste

verksamhets/räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste

verksamhets/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande

verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
d) en revisor jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år.

e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller
annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i

kallelsen till mötet.

KÄRLEK – RESPEKT – GLÄDJE – TRYGGHET – GEMENSKAP

Vårby Gård IF är en av Stockholms Söderort mest kända idrottsklubb. En förening med traditioner och ett rykte om sig att fostra ambitiösa och framgångsrika idrottsmän, pojkar och flickor.

Alla i styrelsen har tilldelats ansvarsområden och arbetar ideellt för att skapa en väl fungerande och utvecklande förening för alla i Vårby Gård med omnejd.

Hej.
Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar och utbildningar.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt.
Den 25 maj 2018 kommer personuppgiftslagen ersättas av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer om integritetspolicyn så hittar du den här vgif GDPR

Dina kontaktuppgifter som medlem uppdateras årligen genom att du fyller i medlemsansökan till VGIF. Du kan när som helst ändra dina uppgifter, maila då till medlemsansvarig@vgif.nu
för ändring. Du kan även begära inloggningsuppgifter till idrottonline via mail till medlemsansvarig@vgif.nu.
Du kan då själv gå in på din sida och ändra dina kontaktuppgifter.

Mvh Vårby Gård IF

Nyheter

Dagordning för mötet är enligt föreningens stadgar, se

dagordning sida 2

Motioner till styrelsen lämnas senast 2019-02-18 till styrelsens
sekreterare Iman Uppman: sekreterare@vgif.nu
Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser,
verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens

yttrande finns tillgängliga hos sekreterare 2019-03-10

Förslag på styrelsemedlemmar lämnas senast 2019-02-18 till
valberedningens ordförande Jenny Suta: jennysuta78@hotmail.com

Varmt Välkomna på årsmöte!

/Styrelsen VGIF

Vårby Gård IF 2019-02-11
Org.nr 802450-1176

Sida 2 av 2
Dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste

verksamhets/räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste

verksamhets/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande

verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
d) en revisor jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år.

e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller
annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i

kallelsen till mötet.

Dagordning för mötet är enligt föreningens stadgar, se

dagordning sida 2

Motioner till styrelsen lämnas senast 2019-02-18 till styrelsens
sekreterare Iman Uppman: sekreterare@vgif.nu
Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser,
verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens

yttrande finns tillgängliga hos sekreterare 2019-03-10

Förslag på styrelsemedlemmar lämnas senast 2019-02-18 till
valberedningens ordförande Jenny Suta: jennysuta78@hotmail.com

Varmt Välkomna på årsmöte!

/Styrelsen VGIF

Vårby Gård IF 2019-02-11
Org.nr 802450-1176

Sida 2 av 2
Dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste

verksamhets/räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste

verksamhets/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande

verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
d) en revisor jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år.

e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller
annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i

kallelsen till mötet.

BEHANDLING AV
PERSONUPPGIFTER

Uppförandekod för idrottsrörelsen

http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/personuppgifter-och-gdpr/uppforandekod_personuppgifter-och-gdpr.pdf?w=900&h=900